Alkolukko pakolliseksi?

Mikä neuvoksi liikenteen turvallisuuden parantamiseksi, pitäisikö alkolukko olla joka autossa?

Kuva: Liikenneturva
Kuva: Liikenneturva
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä