Asevelvollisuuden tulisi tulevaisuudessa koskea myös naisia

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä