Bensa-ja dieselautojen myyntiä ei pidä kiirehtiä kieltämään

Täysin samaa mieltä
Jonkin verran samaa mieltä
En osaa sanoa
Jonkin verran eri mieltä
Täysin eri mieltä