EU-jäsenyys maksaa suomalaisille liikaa

Vuonna 2017 Suomen nettomaksu EU:lle oli 275 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 50 euroa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä