EU:n on kiellettävä uusien pelkästään bensalla tai dieselillä kulkevien autojen myynti vuoteen 2030 mennessä

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä