Europarlamentaarikon velvollisuus on ennen kaikkea ajaa oman maansa etua unionissa

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä