Hallituksen toimet koronan suhteen ovat olleet oikein

Kuva: Valtioneuvoston kanslia
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä