Jännittääkö parkkihalliin ajaminen?

Parkkipaikka on tilastojen mukaan hankala paikka. Onnettomuustietoinstituutin mukaan yleisin liikennevahinko viime vuosina on ollut peruutusvahinko. Peruuttaessa vahinkoja sattui yhteensä 29 900, joka on noin kolmannes kaikista vahingoista.
Ei koskaan
Harvoin
Joskus
Usein
Melkein aina