Kiinan investointeja EU-alueella täytyy pyrkiä vähentämään, sillä maa voi olla EU:lle turvallisuusuhka

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä