Lobbarit kuuluvat neuvottelupöytään hallitusneuvotteluissa

Onko lobbareiden suora osallistuminen hallitusneuvotteluihin oikein?
Kuva Pixabay
Täysin samaa mieltä
Jonkin verran samaa mieltä
En osaa sanoa
Jonkin verran eri mieltä
Täysin eri mieltä