Mahdolliset liikenteen verotuet tulee rahoittaa

Lisäämällä yleistä verotusta
Tinkimällä sosiaali- ja terveysmenoista
Tinkimällä koulutusmenoista
Tinkimällä yritystuista
Vähentämällä hävittäjähankintoja
Ottamalla lisää lainaa
Jotenkin muuten