Minä sinulle Phillipsin käyrän näytän!

Wikipedia: "Phillipsin käyrä on Alban William Phillipsin (1914–1975) vuonna 1958 esittelemä teoria, jonka mukaan työttömyys vaikuttaa inflaatioon käänteisesti. Ilmiö on todettu empiirisissä tutkimuksissa: korkean työttömyyden aikana inflaatio on yleensä matalaa ja täystyöllisyyttä kohti siirryttäessä inflaatio suurenee.

Öljykriisi synnytti 1970-luvulla stagflaation, jolloin lama, korkea inflaatio ja suurtyöttömyys vallitsivat yhtä aikaa. Se sai ekonomistit Milton Friedmanin johtamana kritisoimaan Phillipsin käyrää. Nykyään useimmat tutkijat eivät usko, että työttömyyden ja inflaation välillä olisi helposti selitettävää suhdetta ainakaan perinteisen Phillipsin käyrän muodossa."

Voit testata kuviota tästä linkistä.

Mitäs luulet, miten inflaation käy lähitulevaisuudessa? Pitkällä aikavälillähän olemme kaikki kuolleita kuitenkin.
Inflaatio lähtee ns. laukkaamaan
Inflaatio hiljalleen nousee
Inflaatio pysyy about samana
Inflaatio käväisee vielä deflaation puolella
No mistäs minä tiedän