Minulle on tärkeää, että Suomen aikaero Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan ei kasva nykyisestä yhdestä tunnista

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa