Norja mukaan Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön

Täysin samaa mieltä
Jonkin verran samaa mieltä
En osaa sanoa
Jonkin verran eri mieltä
Täysin eri mieltä