Oletko samaa mieltä Thomas Pikettyn kanssa?

Thomas Piketty ehdottaa kirjassaan Pääoma 2000-luvulla, että pääomalle tulisi määrätä globaali progressiivinen vero (global wealth tax).

"Tämän vuosisadan globaalia finanssikapitalismia ei voi ohjailla 1900-luvun verotus- ja yhteiskuntamalleilla, vaikka kuinka yrittäisimme saattaa ne nykyajan tasolle."

"Keinoista paras olisi globaali progressiivinen pääomavero, jota täydentäisi määrätietoinen avoimuuden lisääminen kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä. Sen avulla voidaan välttää tulo- ja varallisuuserojen loputon kasvukierre ja hillitä tehokkaasti maailman varallisuuden huolestuttavaa keskittymistrendiä."

"Globaali vero on tehokas ohjauskeino, joka auttaa jakamaan globalisaation ja vapaan kaupan hedelmät oikeudenmukaisesti uhraamatta globalisaatiota ja kaupan vapautta sinänsä."

Globaalilla pääomaveron tärkein tehtävä olisi kapitalismin säänteleminen.

"Pääomaveron tärkein tehtävä ei olekaan hyvinvointivaltion rahoittaminen vaan kapitalismin säänteleminen. Tavoitteita on kaksi: on katkaistava eriarvoisuuden kierre ja hillittävä varallisuuserojen kasvua ja toisaalta luotava tehokkaita välineitä finanssi- ja pankkikriisien selvittämiseen. Veron tehtävistä ensimmäinen on kuitenkin edistää rahoitusjärjestelmän demokraattista avoimuutta saattamalla jokaisen omistukset julkisiksi kaikkialla maailmassa."

Veron suuruusluokka voisi Pikettyn mukaan olla esimerkiksi seuraavankaltainen: "Alle miljoonan euron omaisuudesta nolla prosenttia, miljoonasta eurosta viiteen miljoonan euroon yksi prosentti ja yli viiden miljoonan euron omaisuudesta kaksi prosenttia. Tämänkaltaista asteikkoa sovelletaan esimerkiksi Ranskassa."

Lainaukset Pikettyn kirjasta, luku 15.

Oletko samaa mieltä Pikettyn kanssa omaisuuden verottamisesta?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ei kiinnosta