Oppivelvollisuuteen tarvitaan yksi vuosi lisää

Täysin samaa mieltä
Jonkin verran samaa mieltä
En osaa sanoa
Jonkin verran eri mieltä
Täysin eri mieltä