Pysäköinnin tulisi olla maksutonta kuntani taajamissa

Kuntavaalit tulossa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä