Pysäköinnin valvonta tulee palauttaa julkisen vallan tehtäväksi

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen on jättänyt 121 muun kansanedustajan kanssa lakialoitteen, jossa esitetään säädettäväksi, että yksityinen toimija ei voi määrätä sakkoja pelkän sanattoman sopimuksen perusteella, ja että pysäköinninvalvonta palautettaisiin julkisen vallan tehtäväksi.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä