Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

En osaa sanoa

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä


Kyselyn teksti, valinnainen

Youtube-video, pakollinen