Suomessa on riittävästi moottoriteitä

Kuva: Wikipedia
Täysin samaa mieltä
Jonkin verran samaa mieltä
En osaa sanoa
Jonkin verran eri mieltä
Täysin eri mieltä