Taloyhtiöt tulisi velvoittaa rakentamaan sähköautojen lataustolppia

Kuva Clas von Bell
Täysin samaa mieltä
Jonkin verran samaa mieltä
En osaa sanoa
Jonkin verran eri mieltä
Täysin eri mieltä