Tarvitaan lisää automaattivalvontaa?

Mikä neuvoksi liikenteen turvallisuuden parantamiseksi? Tarvitaanko lisää peltipoliiseja ja kameroita?
Kuva: Lapin ELY-keskus.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä