Tarvitaan lisää tiedottamista turvallisuudesta?

Mikä neuvoksi liikenteen turvallisuuden parantamiseksi? Onko tiedottamista turvallisuudesta riittävästi vai hukkuuko se kohinaan?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä