Tarvitaanko Tallinnan tunneli?

Tarvitaan
En osaa sanoa
Ei tarvita