Taustatietoja Poltaire-kyselyn käyttämiseen

Kyselyn perustiedot

Yleisesti kysely tehdään niin, että asiakas toimittaa kyselyn kysymyksen, sen vaihtoehdot, kuvat ja Youtube-videot Opinion Medialle (OM). OM tekee kyselyn teknisesti. Asiakas lisää kyselyn upotuskoodin kohdesivustolle.

Vasemmalla kuvassa kysely, johon ei ole vielä vastattu.

Kyselyssä voi olla kuva tai Youtube-video.

Vastausvaihtoehtoja voi olla max 10, käytännössä 4-6 vaihtoehtoa on käyttäjien kannalta sopiva.

 

Oikealla kuvassa kysely, johon on jo vastattu.

Jokaiseen vastausvaihtoehtoon voi olla liitettynä oma Youtube-video (voi tietysti olla samakin).

Video tulee esille, kun kyselyyn on vastattu. Käyttäjä voi itse käynnistää videon.

 

Linkin kyselyyn voi jakaa sosiaalisessa mediassa kyselyssä olevien nappien kautta.

 

Oikealla sivuputkessa mallikysely upotettuna, sen toimintaa voi kokeilla. Sen data on keksittyä. Varsinainen kysely löytyy linkistä Miksi ostaisit käytetyn puhelimen?

 

Kyselyyn voi vastata samasta ip-osoitteesta yhden kerran saman päivän sisällä, seuraavana päivänä voi vastata uudelleen. Vastauksen ”laillisuus” tarkistetaan tietokannasta, cookieiden poistaminen ei auta. Kyselyn tuloksiin on siis vaikea vaikuttaa.

Aikarajaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Ajatuksena taustalla on, että käyttäjä voi muuttaa mielipidetään. Toisaalta käyttäjällä voi olla kiinnostusta seurata, miten vastausten tulokset kehittyvät. Ne nähdäkseen on vastattava kyselyyn.

Vastausvaihtoehtojen värit.

Kyselyn otsikon ja vastausten fontti on Google Lato.

Kyselyn upottaminen sivustolle

Kysely upotetaan sopivaan paikkaan sivulla. Samalla sivulla voi olla vain yksi kysely.

Upotuskoodi on iframe.

Kyselyn upotuskoodi löytyy Poltairen ko. kyselyn sivulta. Kun kyselyyn on vastattu, kyselyn alle tulee ikoni, jota klikkaamalla koodi löytyy. Koodin voi kopioida omalle sivustolleen copy-pasteamalla.

Kyselyn tulokset

Kyselyn tulokset näkyvät heti kyselyssä itsessään. Kyselyn tuloksista saadaan jalostettua myös muuta dataa. Vastauksesta saadaan seuraavat tiedot: vastaajan ip-osoite, vastausaika ja vastaus. ip-osoitteesta voidaan johtaa karkea paikannus. Huom. paikannus on karkea eikä se välttämättä ole oikein, paikannuksesta ei voi johtaa vastaajan olinpaikkaa tai asuinpaikkaa. Voidaan kuitenkin ajatella, että kun dataa on paljon, se antaa kuvan siitä, mistä vastaukset tulevat. Paikannus on riittävän hyvä kertomaan karkeasti, mistä vastaukset tulevat, mutta riittävän epätarkka, jotta sillä ei voida henkilöidä ketään. Tähän yhteyteen se  on juuri sopiva.

OM:llä ei ole kykyä johtaa ip-osoitteesta vastaajan henkilöä millään tavalla. Poltaire-sivustolle ei ole mahdollista kirjautua, Poltairessa ei ole käyttäjärekisteriä, Poltaire ei kerää mitään muuta kuin kyselyiden dataa. Poltairen kautta ei voi tehdä kyselyitä, joiden avulla käyttäjä voitaisiin jollakin tavoin henkilöidä.

Kyselyn tuloksia voi katsella kyselyyn liitetyistä graafeista: Suomi, sijainti, historia. Linkit graafeihin löytyvät kyselyn alta, kun siihen on vastattu.

Alla muutamia esimerkkejä. Huom. oikealla olevassa mallikyselyssä ei ole dataa, numerot ovat asetettu siihen, jotta sen toimintaa ja ulkoasua voi testata.

Kyselypohjia

Kyselyn voi tehdä monella eri tavalla. Omien sanallisten vaihtoehtojen lisäksi kyselyn vaihtoehdot voidaan esittää vaikkapa emojeina, tähtinä tai asteikolla Täysin samaa mieltä – Täysin eri mieltä.

Mainokset ja kyselydata

Kyselyistä kerättyä ip-dataa voidaan hyödyntää myös siten, että tavalliset mainokset tehdään Poltaire-palvelun kautta. Mainokset ovat siis upotuksia jollakin toisella sivustolla, ja kun niitä näytetään lukijalle, voidaan aikaisempaan kyselyiden keräämään ip-dataan perustuen valita, millainen mainos lukijalle näytetään. Esimerkiksi, jos ip:n kautta on joskus vastattu, että puhelimen ostopäätöksen vaikuttavin tekijä on laatu, laitteelle voidaan näyttää siihen liittyviä mainoksia.

Poltaire ei tiedä eikä voi tietää todellista henkilöä ip:n takana, eikä se ole tarpeenkaan.

Jos ajatus tuntuu kiinnostavalta, kerromme  OM:ssä siitä mielellämme lisää.

©2024 Opinion Media Oy

poltaire

Kirjaudu tunnuksillasi

tai    

Forgot your details?

Create Account