Toteutuuko sukupuolten välinen tasa-arvo Suomessa?

kyllä
ei
en tiedä