Tulisiko kuntani osallistua latauspisteiden tekemiseen?

Tulisiko kunnan tai sen omistamien yhtiöiden osallistua latauspaikkojen tekemiseen? Kuka maksaa ja kuka saa?
Kuva: Clas von Bell
Kyllä, vaikka kunnalle menoja
Kyllä, omakustannushintaan
Kyllä, jos kunta saa tuloja
Kunnan ei pidä osallistua
En osaa sanoa