Tulisiko poliisien määrää kasvattaa?

Valtion tärkein tehtävä on turvallisuuden takaaminen
Poliiseja on jo liikaa
Poliiseja on sopivasti
En tiedä