Tulisiko punaiselle lihalle asettaa vero?

Kyllä
Ei
En tiedä