Uudenmaan eristäminen kuulostaa järkevältä

Kuva Poliisi
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä