Vaikuttaako auton ympäristö-ystävällisyys uuden auton valintaan?

Kuva: Pixabay
Kyllä, erittäin paljon
Kyllä, jonkin verran
Ihan sama
Ei juurikaan
Ei ollenkaan