Valtion velasta tulee olla huolissaan

Täysin samaa mieltä
Jonkin verran samaa mieltä
En osaa sanoa
Jonkin verran eri mieltä
Täysin eri mieltä