Volvo teki oikein rajoittaessaan uusien autojensa huippunopeutta

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä