Vuotuinen ajoneuvovero tulee poistaa, vaikka valtion velka kasvaisi

Täysin samaa mieltä
Jonkin verran samaa mieltä
En osaa sanoa
Jonkin verran eri mieltä
Täysin eri mieltä