Talvirengaspakon muuttuminen keliperustaiseksi on hyvä asia

Uudessa tieliikennelaissa korostetaan kuljettajan omaa vastuuta rengasasioissa. Kesäkuussa 2020 voimaan tulevan lain mukaan talvirenkaita on käytettävä marras–maaliskuussa, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä